อัลบั้มภาพ "การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560 )

 
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายสุวัฒน์ เสมาทอง นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพญาขัน ได้จัดการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพญาขัน