อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลพญาขัน ประจำปีงบประมาณ 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลพญาขัน ประจำปีงบประมาณ 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2560 ) 
วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลพญาขันจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลพญาขัน เด็กและเยาวชนตำบลพญาขันร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพญาขัน