อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึก รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและจิตสาธารณะ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึก รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและจิตสาธารณะ ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2560 )
 
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลพญาขัน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลพญาขัน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกจิตสำนึก รักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและจิตสาธารณะ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลพญาขัน