อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชน ประจำปี 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชน ประจำปี 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2560 )

 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลพญาขัน ร่วมกับโรงเรียนวัดเขาแดง โรงเรียนวัดควนถบ และโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง (ควนมะพร้าว) ได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและเยาวชน ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนวัดเขาแดง