อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี ( ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 )
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลพญาขันได้จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "บทบาทและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี" และกิจกรรม"การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ " เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9