อัลบั้มภาพ "พิธีไหว้ครูหนังตะลุง ประจำปี 2560 ณ วัดพญาขัน (ร้าง) ตำบลพญาขัน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > พิธีไหว้ครูหนังตะลุง ประจำปี 2560 ณ วัดพญาขัน (ร้าง) ตำบลพญาขัน ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ) 
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน พิธีไหว้ครูหนังตะลุง ประจำปี 2560 ณ วัดพญาขัน (ร้าง) ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง