อัลบั้มภาพ "ภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพญาขัน เรื่อง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ2560 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพญาขัน เรื่อง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 )
 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพญาขันได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ2560