อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมปล่อยกุ้ง จำนวน 500000 ตัว ณ หานควนถบ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมปล่อยกุ้ง จำนวน 500000 ตัว ณ หานควนถบ ( ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ) 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลพญขันนำทีมโดย นายสุวัฒน์ เสมาทอง นายกเทศมนตรีตำบลพญาขัน พร้อมโดยพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ อ.ส.ม ปล่อยกุ้ง จำนวน 500000 ตัว ณ. หานควนถบ. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560