อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมโครงการ "จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ" ณ คลองน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลพญาขัน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมโครงการ "จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ" ณ คลองน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลพญาขัน ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2560 )


 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 อำเภอเมืองพัทลุง เทศบาลตำบลพญาขัน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกันพัฒนา ณ คลองน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตามโครงการ "จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ" ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี