อัลบั้มภาพ "โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน ประจำปี 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน ประจำปี 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 )


 
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลพญาขันได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน โดย นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว ท้องถิ่นอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงให้ความรู้เรื่อง การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียนในการกำจัดศัตรูพืช สาธิตและฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย และต้องขอขอบคุณ รพ.สต.บ้านเขาแดง และรพ.สต.บ้านควนถบ ที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่มาตรวจสารพิษในเลือดให้แก่เกษตรกร