อัลบั้มภาพ "โครงการต้านภัยยาเสพติด เด็กและเยาวชนตำบลพญาขัน ประจำปี 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการต้านภัยยาเสพติด เด็กและเยาวชนตำบลพญาขัน ประจำปี 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 )

 
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลพญาขัน จัดโครงการต้านภัยยาเสพติด เด็กและเยาวชนตำบลพญาขันร่วมใจต่่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพญาขัน และขอขอบคุณ ร.ต.ท.ทวี คงแก้ว ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแดง โรงเรียนวัดควนถบ และโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง