อัลบั้มภาพ "ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจติดตามโครงการ "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจติดตามโครงการ ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560 )

 
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 นางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจติดตามโครงการ "จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ" ณ คลองน้ำเชี่ยว (หานควนถบ) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง/นายกเทศมนตรีตำบลพญาขัน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลพญาขัน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ