อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมโครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ประจำปี 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมโครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ประจำปี 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 )

 
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลพญาขันร่วมกับโรงเรียนวัดเขาแดง รพ.สต.บ้านเขาแดง และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน ได้จัดโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดเขาแดง