อัลบั้มภาพ "ภาพโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ) 
เทศบาลตำบลพญาขัน ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จำนวน 3,000 ดอก ขอขอบคุณประชาชนในตำบลพญาขัน ที่ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน