อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 )

 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพญาขันจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย