อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลพญาขัน ประจำปี 2561"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลพญาขัน ประจำปี 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 )


 
เทศบาลตำบลพญาขันได้ออกพื้นที่ตามโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562