อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วัดลานแซะ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วัดลานแซะ ( ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2561 )

 
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ชมรมคนรักในหลวงตำบลพญาขัน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วัดลานแซะ หมู่ที่ 1 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง