อัลบั้มภาพ "ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ) 
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลพญาขันจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ"จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยพระครูสุธรรมสาธก เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย เจ้าอาวาสวัดธรรมาราม (นาปด)