อัลบั้มภาพ "ภาพการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ลูกทุ่งประชารัฐ" ประจำปี ๒๕๖๑"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ภาพการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ลูกทุ่งประชารัฐ" ประจำปี ๒๕๖๑ ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ) 
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน เทศบาลตำบลพญาขัน ร่วมกิจกรรมประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ลูกทุ่งประชารัฐ" ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางงานกาชาดประจำปีจังหวัดพัทลุง ผลการแข่งขัน เทศบาลตำบลพญาขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลและเงินสดมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท