อัลบั้มภาพ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2562
* อัลบั้ม *
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2562
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มกราคม 2562
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2562
ภาพกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึก รักสามัคคีและเสริมความปรองดอง
ภาพกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึก รักสามัคคีและเสริมความปรองดอง
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2562
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นป
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นป
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มกราคม 2562
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม" Bike อุ่นไอรัก" ณ จุดปล่อยปลาหานควนถบ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล
ภาพกิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 131 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ภาพพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุ
ภาพพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ภาพกิจกรรมโครงการต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรมโครงการต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรมโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
ภาพกิจกรรมโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรมโครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร
ภาพกิจกรรมโครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะ ได้เด
นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะ ได้เด
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมา
ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2561
ภาพพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลท่องเ
ภาพพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลท่องเ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ภาพพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
ภาพพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2561

นายกเทศมนตรีรับโล่รางวัลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ
นายกเทศมนตรีรับโล่รางวัลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน เทศบาลตำบลพญาขั
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน เทศบาลตำบลพญาขั
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 159 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2561
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลพญาขัน
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลพญาขัน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กรกฏาคม 2561
ภาพการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  และผู้บริ
ภาพการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้บริ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2561