อัลบั้มภาพ ภาพการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ลูกทุ่งประชารัฐ" ประจำปี ๒๕๖๑
* อัลบั้ม *
ภาพการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  และผู้บริ
ภาพการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้บริ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "ลูกทุ่งประชา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล
ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 177 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 238 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2561
ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัต
ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัต
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2561

โครงการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามหลัก 3Rs ประชารัฐ
โครงการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามหลัก 3Rs ประชารัฐ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2561
ประมวลภาพวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
ประมวลภาพวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 320 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561
โครงการอยู่ดีมีสุข ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอยู่ดีมีสุข ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 452 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลพญาขัน ประจำปี 256
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลพญาขัน ประจำปี 256
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 174 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2561
ภาพกิจกรรมตักบาตรปีใหม่ ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรมตักบาตรปีใหม่ ประจำปี 2561
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 159 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มกราคม 2561

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลพญาขัน ประจำปี 256
ภาพกิจกรรมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลพญาขัน ประจำปี 256
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ประมวลภาพเทศบาลตำบลพญาขันช่วยกันจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง เพ
ประมวลภาพเทศบาลตำบลพญาขันช่วยกันจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง เพ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 238 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ เทศกาลลอยกระทง ประจ
ภาพกิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ เทศกาลลอยกระทง ประจ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 205 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 174 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ภาพโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้า
ภาพโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้า
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 309 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2560

ภาพกิจกรรมโครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ประจำปี 2560
ภาพกิจกรรมโครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ประจำปี 2560
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 128 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล
ภาพกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจติดตามโครงการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจติดตามโครงการ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2560
โครงการต้านภัยยาเสพติด เด็กและเยาวชนตำบลพญาขัน ประจำปี 2560
โครงการต้านภัยยาเสพติด เด็กและเยาวชนตำบลพญาขัน ประจำปี 2560
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 247 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2560
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน ประจำปี 2560
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน ประจำปี 2560
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 154 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2560