อัลบั้มภาพ ภาพกิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล
* อัลบั้ม *
ภาพกิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล
ภาพกิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ภาพพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุ
ภาพพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ภาพกิจกรรมโครงการต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรมโครงการต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรมโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
ภาพกิจกรรมโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรมโครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร
ภาพกิจกรรมโครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะ ได้เด
นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และคณะ ได้เด
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมา
ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมา
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2561
ภาพพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลท่องเ
ภาพพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตามเทศกาลท่องเ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ภาพพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
ภาพพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2561

นายกเทศมนตรีรับโล่รางวัลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ
นายกเทศมนตรีรับโล่รางวัลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน เทศบาลตำบลพญาขั
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน เทศบาลตำบลพญาขั
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กรกฏาคม 2561
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลพญาขัน
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลพญาขัน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กรกฏาคม 2561
ภาพการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  และผู้บริ
ภาพการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้บริ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "ลูกทุ่งประชา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มิถุนายน 2561
ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล
ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 214 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 277 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2561
ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัต
ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัต
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2561
โครงการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามหลัก 3Rs ประชารัฐ
โครงการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตามหลัก 3Rs ประชารัฐ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 170 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2561