อัลบั้มภาพ ประมวลภาพเทศบาลตำบลพญาขันช่วยกันจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลพญาขัน
* อัลบั้ม *
นายกเทศมนตรีพญาขัน ตัวแทน ธ.ก.ส.สาขาควนมะพร้าวมอบทุนอาหารกลา
นายกเทศมนตรีพญาขัน ตัวแทน ธ.ก.ส.สาขาควนมะพร้าวมอบทุนอาหารกลา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 310 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
จ่ายเงินผู้สูงอายุประจำเดือน
จ่ายเงินผู้สูงอายุประจำเดือน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 206 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2557
ซ่อมแซมถนนในขตตำบลพญาขัน
ซ่อมแซมถนนในขตตำบลพญาขัน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 237 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2557
นายกเทศมนตรี วางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช
นายกเทศมนตรี วางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 147 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2557
การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน ประจำปี 2557
การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน ประจำปี 2557
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 196 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2557

กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 143 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2557
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมร
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมร
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 190 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2557
ร่วมกันปลูกต้นไม้
ร่วมกันปลูกต้นไม้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 233 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2557
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน ศึกษาดูงานการเกษตร ณ มหาวิท
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน ศึกษาดูงานการเกษตร ณ มหาวิท
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 143 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2557
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของเด็กพร้อมผู้ปกครอ
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของเด็กพร้อมผู้ปกครอ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 265 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2557

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครองครัว
กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครองครัว
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2557
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแ
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
เทศบาลตำบลพญาขันร่วมพิธีกวนข้าวยาคู ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเฉพา
เทศบาลตำบลพญาขันร่วมพิธีกวนข้าวยาคู ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเฉพา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 166 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2557
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 237 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2557
เทศบาลตำบลพญาขันได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลตำบลพญาขันได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "พญาขันเกมส
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 161 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2557

นายจักรพงษ์ ภักดีวานิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งข
นายจักรพงษ์ ภักดีวานิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งข
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 151 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2557
กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยนายปรัชญา นวลเปี่
กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยนายปรัชญา นวลเปี่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2557
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2556
กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี
กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมโครงการเด็กไทย ว่าวไทย สานใยภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมโครงการเด็กไทย ว่าวไทย สานใยภูมิปัญญาท้องถิ่น
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 244 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557