อัลบั้มภาพ โครงการอยู่ดีมีสุข ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
* อัลบั้ม *
กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยนายปรัชญา นวลเปี่
กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยนายปรัชญา นวลเปี่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 158 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2557
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 129 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2556
กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี
กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมโครงการเด็กไทย ว่าวไทย สานใยภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมโครงการเด็กไทย ว่าวไทย สานใยภูมิปัญญาท้องถิ่น
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 257 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557

กิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ประจำปี 2557
กิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ประจำปี 2557
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 338 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2557
คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ได้มาศึกษาดูงานการ
คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ได้มาศึกษาดูงานการ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 268 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557