อัลบั้มภาพ ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "ลูกทุ่งประชารัฐ"
* อัลบั้ม *
กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครองครัว
กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครองครัว
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 168 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2557
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแ
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 177 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
เทศบาลตำบลพญาขันร่วมพิธีกวนข้าวยาคู ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเฉพา
เทศบาลตำบลพญาขันร่วมพิธีกวนข้าวยาคู ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเฉพา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 228 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2557
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 297 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2557
เทศบาลตำบลพญาขันได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลตำบลพญาขันได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "พญาขันเกมส
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 220 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2557

นายจักรพงษ์ ภักดีวานิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งข
นายจักรพงษ์ ภักดีวานิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งข
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 214 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2557
กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยนายปรัชญา นวลเปี่
กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยนายปรัชญา นวลเปี่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 207 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2557
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 174 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2556
กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี
กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 183 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมโครงการเด็กไทย ว่าวไทย สานใยภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมโครงการเด็กไทย ว่าวไทย สานใยภูมิปัญญาท้องถิ่น
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 309 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 191 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557
กิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ประจำปี 2557
กิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ประจำปี 2557
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 396 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2557
คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ได้มาศึกษาดูงานการ
คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ได้มาศึกษาดูงานการ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 323 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557