อัลบั้มภาพ ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน
* อัลบั้ม *
นายกเทศมนตรี วางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช
นายกเทศมนตรี วางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 211 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2557
การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน ประจำปี 2557
การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เยาวชน ประจำปี 2557
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 269 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 211 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2557
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมร
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมร
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 261 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2557
ร่วมกันปลูกต้นไม้
ร่วมกันปลูกต้นไม้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 347 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2557

โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน ศึกษาดูงานการเกษตร ณ มหาวิท
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลพญาขัน ศึกษาดูงานการเกษตร ณ มหาวิท
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 214 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2557
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของเด็กพร้อมผู้ปกครอ
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของเด็กพร้อมผู้ปกครอ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 346 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 สิงหาคม 2557
กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครองครัว
กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครองครัว
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 178 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2557
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแ
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 189 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
เทศบาลตำบลพญาขันร่วมพิธีกวนข้าวยาคู ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเฉพา
เทศบาลตำบลพญาขันร่วมพิธีกวนข้าวยาคู ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเฉพา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 239 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2557

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 311 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2557
เทศบาลตำบลพญาขันได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลตำบลพญาขันได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "พญาขันเกมส
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 230 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2557
นายจักรพงษ์ ภักดีวานิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งข
นายจักรพงษ์ ภักดีวานิช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งข
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 221 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2557
กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยนายปรัชญา นวลเปี่
กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยนายปรัชญา นวลเปี่
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 215 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2557
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 183 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 ธันวาคม 2556

กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี
กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 192 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมโครงการเด็กไทย ว่าวไทย สานใยภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมโครงการเด็กไทย ว่าวไทย สานใยภูมิปัญญาท้องถิ่น
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 320 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 203 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557
กิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ประจำปี 2557
กิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่ประจำปี 2557
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 414 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2557
คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ได้มาศึกษาดูงานการ
คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา ได้มาศึกษาดูงานการ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 338 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557