ภาพพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
ภาพพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
นายกเทศมนตรีรับโล่รางวัลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ
นายกเทศมนตรีรับโล่รางวัลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ
ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน เทศบาลตำบลพญาขั
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน เยาวชน เทศบาลตำบลพญาขั