กองการศึกษา
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
6 คน
เมื่อวาน :
14 คน
เดือนนี้ :
393 คน
เดือนที่แล้ว :
507 คน
ปีนี้ :
900 คน
ปีที่แล้ว :
5,284 คน
ทั้งหมด :
18,308 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.226.55.151
15 ตุลาคม 2557
 
 
   
 
   
ประวัติความเป็นมา
 
                 ความเป็นมาของตำบลพญาขันในอดีต ปี พ.ศ. 2311 - พ.ศ.2312 เป็นที่ตั้งเมืองพัทลุง
ณ บ้านพญาขัน หมู่ที่ 2 ตำบลพญาขัน โดยมีพระยาพิมลขันธ์เป็นเจ้าเมือง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลควนมะพร้าว ต่อมามีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร เพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกออกจากตำบลควนมะพร้าว ใช้ชื่อว่า ตำบลพญาขัน เกษตรกรมี อาชีพทำนาเป็นหลัก ซึ่งได้พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2526
 

                 เทศบาลตำบลพญาขัน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลพญาขัน อำเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองพัทลุง ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ จำนวน 16,252 ไร่ หรือจำนวน 25.96 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบ 12,740 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขา 69 ไร่ เป็นพื้นน้ำ 296 ไร่  อื่น ๆ 3, 147 ไร่ จัดตั้งเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพญาขัน