การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
 
การรับบำเหน็จตกทอด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2561
การรับชำระโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2561
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2561
การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2