การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการการป้องกันการทุจริต
 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
ประมวลจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2561
ข้อบังคับจรรยาบรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1