การบริการประชาชน
 
  คู่มือประชาชน  
  กระบวนงานบริการ  
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
 
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสี่ปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ส่วนที่ 5 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2558
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ส่วนที่ 4 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2558
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ส่วนที่ 1-2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2558
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-25561) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2558
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ก.ย. 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 12 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3