สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เทศบาลตาบลพญาขัน เรื่อง ผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5และก่อสร้างระะบประปาหมู่ที่ 7
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เม.ย. 2558