ข่าวประชาสัมพันธ์-สำนักปลัด กิจกรรมเทศบาลตำบลพญาขันพบปะนักเรียน
   
 
   

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559  เทศบาลตำบลพญาขัน ได้จัดกิจกรรมเทศบาลตำบลพญาขันพบปะนักเรียนโรงเรียนวัดควนถบ โดย นายสุวัฒน์  เสมาทอง นายกเทศมนตรีตำบลพญาขันพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ การสร้างจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะ และการต่อต้านทุจริตในตำบลพญาขัน และให้ประธานนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณ "พวกเรา เป็นตัวแทน ของเยาวชน ตำบลพญาขัน ขอปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม และต่อต้าน การทุจริต ในทุกรูปแบบ รักชาติ รักแผ่นดิน หยุดโกงกิน ก่อนสิ้นชาติ"

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มิ.ย. 2559