ข่าวประชาสัมพันธ์-สำนักปลัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายสกล กาฬสุวรรณ ตำแหน่ง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลพญาขัน (องค์กรสวัสดิการชุมชน) รับมองรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2559 จากสถาบัน
   
 
   เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายสกล กาฬสุวรรณ ตำแหน่ง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลพญาขัน (องค์กรสวัสดิการชุมชน) รับมองรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2559 จากสถาบัน ป๋วย อึ้งภากรณ์ ตามโครงการมอบรางวัล องค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เม.ย. 2559