ข่าวประชาสัมพันธ์-สำนักปลัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
   
 
   

 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ในวันศุกร์ที่  15  กรกฎาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ณ  วัดควนถบ วัดเขาแดง และวัดควนมะพร้าว

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 13 ก.ค. 2559