ข่าวประชาสัมพันธ์-สำนักปลัด ขอเชิญประชาชนร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 14 ต.ค. 2559