ข่าวประชาสัมพันธ์-กองคลัง ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี
   
 
   

 เทศบาลตำบลพญาขัน ขอเชิญประชาชนมาชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ม.ค. 2560