ข่าวประชาสัมพันธ์-สำนักปลัด ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
   
 
   

 เทศบาลตำบลพญาขัน ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลพญาขัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือโดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควนมะพร้าว ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาลตำบลพญาขัน เลขที่บัญชี 020098579991 ทางเทศบาลจะนำเงินดังกล่าวเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องจากพื้นที่ในตำบลพญาขันเป็นพื้นที่รับน้ำจึงประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 11 ม.ค. 2560