ข่าวประชาสัมพันธ์-สำนักปลัด วันที่ 31 พฤษภาคม. 2560 ส่งมอบถังขยะอันตรายตามโครงการบ้านเรือนน่าอยู่ งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพญาขัน โดยส่งมอบให้กับหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านเขาแดง จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มิ.ย. 2560