สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเหมือง (ยูเซฟ) คลองพลายทอง – สะพานหนองจิก หมู่ที่ 9
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิ.ย. 2559