การประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประกาศเทศบาลตำบลพญาขัน เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ในรอบเดือนตุลาคม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พ.ย. 2560