การประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลพญาขัน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พ.ย. 2560