ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลพญาขัน ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง (ที่ตั้ง สานักงานเทศบาลตาบลพญาขัน) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาแดง ตาบลพญาขัน เทศบาลตาบลพญาขัน อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พ.ย. 2560