ข่าวประชาสัมพันธ์-กองคลัง กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2561
   
 
   

 

เทศบาลตำบลพญาขัน ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษี   มาชำระภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภายในเวลาที่กำหนด  โดยติดต่อขอชำระได้ที่  ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลพญาขัน   ในวัน เวลา ราชการ    โทร.  074-670755   ต่อ  14     

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2561