แผนดำเนินงานประจำปี การประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   
 
   

 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพญาขัน  นายสุวัฒน์  เสมาทอง นายกเทศมนตรีตำบลพญาขัน เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลพญาขัน เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน และมีมติเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2557