ข่าวประชาสัมพันธ์-สำนักปลัด เทศบาลตำบลพญาขัน เชิญชวนบริจาคเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มี.ค. 2561