สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลพญาขัน เรื่องผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 4
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มี.ค. 2560