ข่าวประชาสัมพันธ์-สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียเข้าตอบแบบวัดการรับรู้( External Integrity & Transparency Assessment) (EIT)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 พ.ย. 2561