กองการศึกษา
 
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
6 คน
เมื่อวาน :
14 คน
เดือนนี้ :
393 คน
เดือนที่แล้ว :
507 คน
ปีนี้ :
900 คน
ปีที่แล้ว :
5,284 คน
ทั้งหมด :
18,308 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.226.55.151
15 ตุลาคม 2557
 
 
 
สำนักงานปลัด
 
นายสุทธิพงษ์ อินทรภักดิ์
ปลัดเทศบาลตำบล
081-9574074
074-641517
นางจรัสศรี ชูอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางรำไพพรรณ ทองทุ่ม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางจิรวรรณ พิทักษ์บุญเขต
นักพัฒนาชุมชน
นายสัมพันธ์ โรจนรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสานิตย์ หมวดมณี
นิติกร
นางสาวมณฑิรา เกษรา
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววาสนา สุวรรณรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวีระพันธ์ คงขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นางปรีดา สงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปตินัย สิงห์เนี่ยว
คนงาน
นายธีระยุทธ์ กิจเวช
คนงาน
นางศิริลดา วรรณจิตร
คนงาน
นายวิชิตชัย พรหมทอง
คนงาน
นายจรัล กนทะรัตน์
คนงาน
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ฤทธิรัตน์
คนงาน
นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
นักการ